PlumbSkills New Generation

„Célunk a képzett és naprakész tudással rendelkező munkaerő felkészítése az ipar számára. Modern értelemben vett pályaorientáció és a fiatal szakemberek pályára állítása. A szakmunkás szó devalvált státuszának megszüntetése a fiatalok és szüleik, gondviselőjük pályaválasztási szempontjaiban.

A duális képzés csak megfelelő minőségű és tudású oktatói gárdával valósítható meg, ezért nem csak a tehetséges fiatalokra, hanem az iskolarendszerben tevékenykedő oktatók Skills standard szerinti fel- illetve átképzése is fontos szempont, amihez jó gyakorlatok és kulcs kompetenciák adják a megfelelő tudást. Az így megszerzett, illetve átadott tudás segítségével a kiválasztó programokra delegált fiatalok már tanulmányaik során ízelítőt kapnak a nemzetközi elvárásokból közvetlenül a szaktanárok gyakorlati foglalkozásain keresztül.”

Eredményeink:

2018 EuroSkills – 7. helyezés víz-, gáz- és fűtésszerelő szakmában Miklós Ádám

2019 WorldSkills – Kiválósági Érem víz-, gáz- és fűtésszerelő szakmában Török Balázs Máté

2021 EuroSkills – Kiválósági Érem és 4. helyezés víz-, gáz- és fűtésszerelő szakmában Török Balázs Máté

Országos pályaválasztási programokon (roadshow) történő bemutató szerelés – SZAKMÁZZ, MI A PÁLYA, SZAKMASZTÁR, ÉPÍTSD A JÖVŐD, ÁLLJ KÖZÉNK

2019-ben és 2020-ban Oszágos Épületgépészeti Ágazati Workshop Szakai Oktatók részére

Hogyan dolgozunk?

Versenyeink nem főváros specifikusak. Kiemelten fontos az országos merítés és ezen belül is a hátrányos helyzetű térségekben élő fiatalok felkutatása és ezzel kitörési pont, mint lehetőség megteremtése. Maga a versenyfelkészítés, maga a versenyzés kompetencia szintemelő tevékenység, melynek segítségével a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés esélye magasabb. Az utánpótlás képzése nem csak a szakmai kompetencia fejlesztésével, hanem aktív nyelvtudással is párosul, hiszen a nemzetközi megmérettetések angol nyelven történnek. Ezzel a fiatal tehetségek lehetőségei nem korlátozódnak csak a hazai szakirodalomra, hanem a külföldi, célirányos technológia is elérhetővé válik számukra.

Fontos kiemelni, hogy a tájékoztatás, ismeretterjesztés és oktatási (edukációs) programok mind a szakma, mind az egyén és mind a társadalmi potenciál előre mozdításának eszközei, mely a megújuló duális képzés kimeneti kompetenciaszintjének bázisára épülnek.

A Skills standard szerinti intenzív 135 napos felkészülés fontos alapot ad a sikeres versenyzéshez, amihez jó gyakorlatok és kulcs kompetenciák adják a megfelelő tudást. Az így megszerzett, illetve átadott tudás segítségével a delegált fiatal reményeink szerint sikeresen meg tud felelni a nemzetközi szakmai elvárásoknak és pozitív élménnyel tér haza a verseny után.

A szakmák nemzetközi versenyein részt vevő fiatalok példaképül szolgálhatnak a szakképzésben tanuló diákoknak. Azt a hosszú távú célt tűztük ki, hogy az épületgépészet- magas presztízzsel felruházott, elismert szakmává váljon. A nemzetközi versenytapasztalatok beépítésre kerülnek a hazai oktatási rendszerbe. A felkészítés során célunk nem csak a feladatokra való felkészítés, hanem egy komplex tudás átadása, amelyet a  későbbiekben a felkészítésben részt vevők munkájuk során is kamatoztatni tudnak. A felkészülés alatt megszerzett, illetve átadott tudás segítségével a delegált fiatalok már tanulmányaik során ízelítőt kapnak a nemzetközi elvárásokból, ami szakképzés iránti elkötelezettségre és a közös sikerre épül. A program során szakmai és emberi kapcsolatok, barátságok alakulnak, melyek a verseny után sem érnek véget.